Servicii: MEDIU

Consultanta pe probleme de mediu

Ne străduim să oferim clienților noștri soluții simple la probleme complicate. Mai rapid. Mai simplu. Mai practic.

Servicii care necesita inregistrarea de catre Ministerul Mediului si Padurilor in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului.

Elaborare studii de mediu (aut. Min. Mediului), autorizări, avize si acorduri de mediu, raportări lunare si anuale si consultanta.

Evaluării de mediu

Avize, autorizații si servicii

 • Întocmire documentații pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații de mediu și autorizații integrate de mediu.
 • Întocmire documentații activități și proiecte în arii protejate.
 • Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (Reach, RoHS, CLP, întocmire fișe cu date de securitate, consultanță privind manipularea, depozitarea și încadrarea în legislație, raportări).
   • Întocmire documentații pentru înregistrarea ca producător de baterii și EEE (echipamente electrice și electronice), etc.
 • Gestiunea deșeurilor
   • Întocmire evidențe deșeuri
   • Audit deșeuri
   • Program de prevenire și reducere a cantității de deșeuri
   • Consultanță pentru colectarea și gestionarea selectivă a deșeurilor
   • Gestionare substanțe chimice periculoase
   • Plan de eliminare a deșeurilor.
 • Calculul si declarația pentru „Administrația fondului pentru mediu”.
 • Calcul COV (compuși organici volatili) si soluții pentru conformarea cu legislația
 • Identificarea surselor de finanțare pentru investiții in protecția mediului.
 • Întocmire raportări şi declarații către instituțiile din domeniu (Ambalaje, deșeuri, uleiuri, baterii și acumulatori, COV – compuși organici volatili- , VSU -vehicule scoase din uz-, Anvelope uzate, DEEE –deșeuri de echipamente electrice și electronice- ), raportări statistice, etc.
 • Consultanță şi soluții tehnice de depoluare sau reducerea diverșilor poluanți
 • Prestări servicii si consultanta in protecția mediului și inginerie chimică.
 • Notificarea activităților SEVESO.
 • Consultanță pentru activitățile SEVESO.
 • Consultanță legislativă în domeniul protecției mediului.
 • Monitorizarea activității în raport cu autorizația de mediu / integrată de mediu.

Expertiza nostră este la dispoziția ta

Beneficiază de consultanță specializată pentru problemele cu care te confrunți.