Servicii: ENERGIE

Eficienta energetica industriala

Realizare audit energetic complex industrial (autorizat ANRE)

Auditul energetic este reglementat de Legea 121/2014 privind eficienţa energetică transpune prevederile Directivei Parlamentului European 2006/32/CE.

 

Aceasta se aplică furnizorilor de servicii energetice, consumatorilor finali, distribuitorilor de energie, etc.

 

Politica naţională de eficienţă energetica este parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte:

  • Educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării masurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
  • Aplicarea principiilor moderne de management energetic.
  • Introducerea tehnologiilor cu eficienţă ridicată şi a sistemelor moderne de control.
  • Promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru încurajarea reducerii consumului de energie.

Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale de eficienţa energetică.

Expertiza nostră este la dispoziția ta

Beneficiază de consultanță specializată pentru problemele cu care te confrunți.