Eficienta energetica industriala

Realizare audit energetic complex industrial (autorizat ANRE)

Bilanț electroenergetic

Bilanț termoenergetic si de combustibil

 

Auditul energetic este reglementat de Legea 121/2014 privind eficienţa energetică transpune prevederile Directivei Parlamentului European 2006/32/CE

Aceasta se aplică furnizorilor de servicii energetice, consumatorilor finali, distribuitorilor de energie, etc.

Politica naţională de eficienţă energetica este parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte:

  • Educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării masurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
  • Aplicarea principiilor moderne de management energetic.
  • Introducerea tehnologiilor cu eficienţă ridicată şi a sistemelor moderne de control.
  • Promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru încurajarea reducerii consumului de energie.

Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale de eficienţa energetică.

AI O ÎNTREBARE?

EXPERTIZA NOSTRĂ ESTE LA DISPOZIȚIA TA